ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

certification1

ਉੱਨਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ

certification2

ਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਸਮੇਕਰ ਕੰਪਨੀ

certification3

ਐਡਵਾਂਸ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਗਠਨ

certification4

ਸੂਬਾਈ ਉੱਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ. ਉੱਦਮ

certification5

ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੀਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼

certification6

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉੱਦਮ